Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
 |  Strona Główna | URZĄD GMINY SUWAŁKI
URZĄD GMINY SUWAŁKI - Województwo Podlaskie
WWW: http://www.gmina.suwalki.pl/
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
ul.Kościuszki 71,
Suwałki
tel.: 87 566 21 36
fax:

Informacje podstawowe i historia
HERB URZĄD GMINY SUWAŁKI
Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez ponad 7 tys. osób, zajmuje obszar 265 km 2 i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum powiatu ziemskiego suwalskiego. 
Sąsiaduje z ośmioma innymi jednostkami administracyjnymi tego rzędu:
  • od zachodu z gminami Filipów i Bakałarzewo 
  • od północy z gminami Jeleniewo i Szypliszki 
  • od wschodu z gminą Krasnopol 
  • od południa z gminami Raczki i Nowinka
Największymi i najważniejszymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry: 
Stary Folwark, sąsiadujące ze sobą Gawrych Ruda i Płociczno oraz znajdujące się 5 km na wschód od Suwałk Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. 
Cały teren gminy znajduje się w granicach dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pojezierza Suwalskiego od północy, wschodu oraz Równiny Augustowskiej w centrum i na południu. Jego obecna fizjonomia jest rezultatem czwartorzędowych, młodoglacjalnych procesów rzeźbotwórczych. Ponad 53% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, prawie 40% wody i lasy, na pozostałe kilka procent przypadają zabudowania, tereny komunikacyjne oraz nieużytki.

HISTORIA
Gmina Suwałki została utworzona w 1973 roku, położona jest w północnej części województwa podlaskiego wokół miasta Suwałki. 

Rys historyczny Suwalszczyzny jest równocześnie odbiciem przeszłości obszarów obecnej Gminy Suwałki. Osadnictwo na tym terenie zaczęło się już w epoce żelaza. Istniały tu osadnicze grupy rodowe. Już od końca II wieku n.e. rozwinęła się kultura plemion bałtyjskich: Prusów i Jaćwingów. Okres średniowiecza to panowanie na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny Jaćwingów - osady w Osinkach, Szurpiłach, Szwajcarii. Do czasów kolonizacji, rozpoczętej od początku XVI wieku, był to teren granicznej puszczy. Osadnicy przybywali tu z Mazowsza, Mazur i Litwy. Na przełomie XVII i XVIII wieku rozpoczął się okres kolonizacji i zagospodarowywania tych ziem przez zakony kamedułów wigierskich i sejneńskich dominikanów. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości teren gminy znalazł się w granicach województwa białostockiego, podobnie jak i po drugiej wojnie światowej od 1974 r. należał do województwa suwalskiego a od 1999 r. Gmina Suwałki znajduje się w powiecie suwalskim należącym do województwa podlaskiego.
Województwo Podlaskie
Powiat suwalski
Powierzchnia 265 km2
Liczba Sołectw 49
Liczba Ludności 7,2 tys.
NOCLEGI
Agrobaza CAMP LESZCZ Zapraszamy Państwa do Agrobazy CAMP LESZCZ - kompleksu turystycznego położonego 50 metrów od Jeziora Wigry w centrum Wigierskiego Parku Narodowego!
Agroturystyka BOCIANIE GNIAZDO Serdecznie zapraszamy do naszego gospodarstwa agroturystycznego BOCIANIE GNIAZDO położonego w turystycznej miejscowości Gawrych Ruda nad jeziorem Wigry (50 m.) w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego!
Agroturystyka NAD WIGRAMI z własną plażą i pomostem Proponujemy Państwu wczasy w gospodarstwie rolnym z dala od innych zabudowań i zgiełku miasta. Taka forma wypoczynku, to zastrzyk energii na długie jesienne wieczory.
Agroturystyka u Edyty Serdecznie zapraszamy do naszego całorocznego gospodarstwa agroturystycznego położonego w pięknym i malowniczym rejonie Suwalszczyzny, nad jeziorem Jemieliste. Posiadamy 10 miejsc noclegowych w nowych pokojach 2 i 3-osobowych.
Agroturystyka w Osinkach - pokoje, sauna Nasze gospodarstwo agroturystyczne znajduje się w Osinkach nad jeziorem Czarne(5km od Suwałk). Na miejscu do dyspozycji gości: pokoje, sauna, bania rusa i basen. Serdecznie zapraszamy!

Turystyka - walory przyrodnicze, atracje, zabytki
Walorami Gminy Suwałki są przede wszystkim jej zasoby naturalne - tereny sprzyjające rozwojowi turystyki: lasy, liczne jeziora, zróżnicowany polodowcowy krajobraz, oraz zasoby przyrodnicze skupione na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. 
Na terenie gminy znajdują się Wigry - jedno z największych i najgłębszych jezior w Polsce, zajmujące powierzchnię prawie 2200 ha, o głębokości 73 m .
Gmina Suwałki to nie tylko kraina licznych jezior i lasów. Oś rzeczną regionu wyznacza rzeka Czarna Hańcza, która wypływa z jeziora Hańcza położonego na terenie gminy Przerośl.
Urozmaicone warunki przyrodnicze sprawiają, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Na terenie gminy funkcjonują wypożyczalnie sprzętu pływającego oraz wiele szlaków turystycznych, które przybliżają walory przyrodnicze regionu. Wykorzystując posiadany potencjał proponujemy turystom aktywną formę wypoczynku, poprzez zwiedzanie regionu przy wykorzystaniu szlaków pieszych, rowerowych oraz kajakowych.
Turystom odwiedzającym malownicze tereny gminy Suwałki proponujemy liczne kwatery agroturystyczne, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe i pola namiotowe.

Geografia
KLIMAT
Klimat regionu jest dość surowy o cechach kontynentalnych. Zima trwa tu średnio 103 dni, przedzimie 26 dni, przedwiośnie 34 dni, wiosna 48 dni, lato 66 dni , jesień 88 dni. 

Wiosna dociera na Suwalszczyznę 3 tygodnie później aniżeli w południowo-zachodniej Polsce, tj. ok. 11 marca. Termiczne lato zaczyna się w pierwszej dekadzie czerwca i trwa 2,5 - 3 miesiące. Średnia temperatura roczna przeciętnie wynosi ok. 6°C, choć często podlega ona wahaniom (np. w 1997 r. - 5,2°C, w 1998 r. - 7,7°C). Średnia temperatura lipca oscyluje w granicach 17 - 18°C, a stycznia - 4,5°C. Dość duża jest w tej okolicy roczna amplituda temperatury - ok. 20°C. Dni upalnych z maksymalną temperaturą 25 - 30°C jest tu średnio 23 dni,a mroźnych 74. Okres wegetacyjny trwa ok. 160 dni, gdy tymczasem w Polsce centralnej i na zachodzie kraju jest o kilkadziesiąt dni dłuższy. Roczna suma opadów wynosi 550 - 650 mm, osiągając najwyższą wartość w sezonie letnim. 
WSPÓŁRZĘDNE GPS
54.106514945509495 °N   22.938766479492188 °E

Warto Wiedzieć
Działalność gospodarcza na terenie gminy to w większości zakłady produkcyjno-usługowe - głównie w zakresie stolarstwa, mechaniki pojazdowej, budownictwa, produkcji materiałów budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i kamieniarstwa. 
Suwalszczyzna obfituje w wiele naturalnych kopalin. Na terenie gminy Suwałki znajduje się kilka kopalni, które zaopatrują w żwir i piasek wiele miast, w tym również stolicę Polski - Warszawę.
Na terenie gminy częściowo położona jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferująca korzystne warunki dla inwestorów. Działalność strefy korzystnie wpływa na rozwój regionu i tworzenie nowych miejsc pracy.

ROLNICTWO
Gmina Suwałki jest gminą wiejską, dlatego też dominującą rolę w gospodarce gminy stanowi rolnictwo, które ze względu na charakterystyczny krajobraz Suwalszczyzny z powodzeniem rozwija się na równinach. Rolnicy indywidualni gospodarują na ok 84% użytków rolnych. Charakterystyczną cechą rolnictwa w Gminie Suwałki jest różnorodność produkcji, przy dominacji bydła mlecznego i mięsnego oraz trzody chlewnej. Ponadto czyste powietrze gwarantuje, że żywność tu wyprodukowana jest wysokiej jakości. 

  © 2013-2013 Suwalszczyzna.eu
Suwalszczyzna.Eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. „Spiżarnia u Paca – promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.